Reach

 

REACH Erklæring

 

Vi kan hermed bekræfte, at Fletco Carpets A/S, er bekendt med EU forordning EF nr. 1907/2006 – REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of chemicals).

Af de materialer og hjælpestoffer som Fletco Carpets A/S anvender og som samtidig er omfattet af bestemmelserne I REACH, er Fletco Carpets A/S at betragte som “downstream user “. Det betyder at Fletco Carpets A/S ikke selv, skal præregistrere nogle produkter men rekvirerer den nødvendige information fra vores leverandører for at opfylde vores forpligtelser iht. REACH.

Denne proces er afsluttet.

Fletco Carpets A/S
Mads Clausensvej 2
DK-7441 Bording
 

Website: Co3